>

Wákàtí Àánú Àti Ìgbédìde Pẹlu Wòlíì AKOREDE PAUL OMOMAJEMU AANU

Wákàtí Àánú Àti Ìgbédìde Pẹlu Wòlíì AKOREDE PAUL OMOMAJEMU AANU

Adéyínká Olásúnkànmí Half Hour

Adéyínká Olásúnkànmí Half Hour

E ba wa soro
1
Se e ni ohun ti e fe bawa so?
Scan the code
Ajisebi Oyo Radio
E n le o,
Ikanni Ajisebi Oyo Radio ni e ja si, kin ni ohun ti e fe ki a se fun yin?